w formie zaliczki

1.
akonto
awansem
na poczet
z góry

Przykład użycia:

1. ... Sp. z o.o cenę ...................... PLN (słownie: ...................).Płatności będą następowały w formie zaliczek na poczet ceny zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr. 2...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w formie zaliczki zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.