w dzisiejszych czasach

1.
dziś
obecnie
współcześnie

Przykład użycia:

1. ... musi obdzielić swoich braci, żonę, braci żony i jej siostry. W dzisiejszych czasach są to kwoty symboliczne, zważywszy, że 1 dolar St. Zjedn...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w dzisiejszych czasach zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.