w częściach

1.
modularny
segmentowy
wieloczęściowy

Przykład użycia:

1. ... tkanki łącznej z grubymi włóknami kolagenowymi i sprężystymi, przebiegającymi podłużnie. W części obwodowej ma ona utkanie bardziej luźne. Znajdują się tu, podobnie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w częściach zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.