w części

1.
częściowo
po części

Przykład użycia:

1. ... zwracać akcjonarjuszom dokonanych wpłat na akcje ani w całości, ani w części, wyjąwszy przypadki, przewidziane w dziale niniejszym.Art. 354. Akcjonarjuszom nie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w części zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.