w charakterze

1.
jak
jako

Przykład użycia:

1. ... symboliczny skok kwarty w górę), uroczystego (Allegro moderato) uwielbienia, wprowadzający w charakter tego "hymnu" oraz duchowości tekstu (prz. 154). W Credo materiał...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w charakterze zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.