w całości

1.
absolutnie
całkiem
całkowicie
do głębi
doskonale
gruntownie
kompletnie
na cacy (pot.)
na wskroś
pod każdym względem
totalnie
w każdym calu
w pełni
zgoła
zupełnie
bezgranicznie (pojęcie podrzędne)
bez reszty (pojęcie podrzędne)
bez wyjątku (pojęcie podrzędne)
w pełni (pojęcie podrzędne)
do cna (książk.) (pojęcie podrzędne)
do imentu (książk.) (pojęcie podrzędne)
do nogi (książk.) (pojęcie podrzędne)
do ostatka (książk.) (pojęcie podrzędne)
do reszty (pojęcie podrzędne)
do szczętu (książk.) (pojęcie podrzędne)
doszczętnie (pojęcie podrzędne)
na amen (pojęcie podrzędne)
na dobre (pojęcie podrzędne)
ostatecznie (pojęcie podrzędne)
totalnie (pojęcie podrzędne)
w drobny mak (pojęcie podrzędne)
w perzynę (książk.) (pojęcie podrzędne)
wniwecz (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
z kretesem (książk.) (pojęcie podrzędne)
ze szczętem (książk.) (pojęcie podrzędne)
2.
całkowicie
łącznie
ogółem
razem
sumarycznie
w ogólności (przestarz.)
w pełni
w sumie
wszystkiego
zupełnie

Przykład użycia:

1. ... Większości trevelyanistów do końca zwyczajowych dwudziestu lat nie udawało się w całości wykupić. Tak więc Bronstein był po prostu chorobliwie ambitnym parweniuszem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w całości zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 45 wyrazów bliskoznacznych.