w bród

1.
do syta
pod dostatkiem
w obfitości

Przykład użycia:

1. ... zakonu Księży Jezuitów, zostaje mianowany wikariuszem i prefektem parafii dekanalnej w Brodach, diecezji lwowskiej (woj. tarnopolskie). Na skutek działań wojennych - podziału parafii...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w bród zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.