vis-a-vis

1.
naprzeciw
naprzeciwko

Przykład użycia:

1. ... nie możnaMDM Sport ( Pl. Konstytucji 5"Wilab" ( Świętokrzyska 20vis a vis Poczty Głównej"Art Technika" ( Krucza 47AAGFA FILMAGFA10...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia vis-a-vis zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.