vip

1.
fisza (pot.)
gruba ryba
koryfeusz (oficj.)
ktoś
osobistość
persona (żart.)
szycha (pot.)
tuz (książk.)
ważna persona (pot.)
wybitna osoba
znakomitość
dostojnik (pojęcie podrzędne)
dygnitarz (pojęcie podrzędne)
oficjel (pot.) (pojęcie podrzędne)
prominent (pojęcie podrzędne)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... we własnym zakresieMożliwe przypisanie różnych dzwonków do poszczególnych numerów VIP Lista telefonów Ostatnie 10 telefonów odebranych, wykonanych i nieodebranych Krótkie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia vip zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 17 wyrazów bliskoznacznych.