verbum

1.
czasownik
verbum (specjalist.)
bezokolicznik (pojęcie podrzędne)
infinitiwus (specjalist.) (pojęcie podrzędne)
część mowy (pojęcie nadrzędne)
kategoria gramatyczna (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... w Pińczowie.Nazwa "postylla" pochodzi ze skróconego łacińskiego: post illa verba - po owych słowach, czyli po słowach przeczytanej Ewangelii. Postylle są...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia verbum zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.