ustronie

1.
ubocze
zacisze
zakątek

Przykład użycia:

1. ... malinowy trwał wciąż dookoła.* * *Śledzą nas... Okradają z ścieżek i ustroni,Z trudem przez nas wykrytych. Gniew nasz w słońcu pała...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ustronie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.