ustęp

1.
akapit
paragraf
wcięcie
2.
klop (pot.)
miejsce gdzie król chodzi pieszo (pot.)
świątynia dumania (żart.)
ubikacja
ustronne miejsce (książk.)
WC
kibel (pot.) (pojęcie podrzędne)
klop (pot.) (pojęcie podrzędne)
klozet (pot.) (pojęcie podrzędne)
muszla klozetowa (pojęcie podrzędne)
sedes (pojęcie podrzędne)
sracz (wulg.) (pojęcie podrzędne)
wucet (pot.) (pojęcie podrzędne)
szalet (pojęcie podrzędne)
toaleta (pojęcie podrzędne)
toaleta publiczna (pojęcie podrzędne)
sławojka (pojęcie podrzędne)
wychodek (pojęcie podrzędne)
wygódka (pojęcie podrzędne)
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)
3.
odprysk
okruch
urywek
wycinek
wyimek
wyjątek
część (pojęcie nadrzędne)
element (pojęcie nadrzędne)
fragment (pojęcie nadrzędne)
4.
paragraf
punkt
5.
passus (książk.)
część (pojęcie nadrzędne)
element (pojęcie nadrzędne)
fragment (pojęcie nadrzędne)
6.
szalet
toaleta
toaleta publiczna
dół na ekskrementy (pojęcie podrzędne)
latryna (pojęcie podrzędne)
otwarty ustęp (pojęcie podrzędne)
klop (pot.) (pojęcie nadrzędne)
miejsce gdzie król chodzi pieszo (pot.) (pojęcie nadrzędne)
świątynia dumania (żart.) (pojęcie nadrzędne)
ubikacja (pojęcie nadrzędne)
ustronne miejsce (książk.) (pojęcie nadrzędne)
WC (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Romulusa i Remusa, zdobyty tak samodzielnie, wzruszył go nie jak ustęp z książki szkolnej, a1e jak fakt, który się wykryło, nieomal...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ustęp zawiera grup znaczeniowych: 6, w tym 50 wyrazów bliskoznacznych.