ustanowić

1.
konstytuować
mianować
powołać do życia
stanowić
tworzyć
ustanawiać
wyznaczać
2.
uczynić
3.
założyć

Przykład użycia:

1. ... mieć parlamentu,jeśli nie zaczniecie od wezwania Boga Wszechmogącego.Nie ustanowicie praw,jeśli odrzucicie prawo,które wypisane jest w sercach waszych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ustanowić zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.