ubol

1.
ubek (pot.)
ubol (pot.)
ubowiec (pot.)
agent (pojęcie nadrzędne)
bezpieczniak (pojęcie nadrzędne)
kret (pojęcie nadrzędne)
szpicel (pojęcie nadrzędne)
szpieg (pojęcie nadrzędne)
wywiadowca (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... wiele gorzej, gdyby to bernardyni przebrali się za uboli lub ubole za karmelitanki, pocieszał się obolały Sen.3Hermann Gustav Groddek...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ubol zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.