ubogi

1.
bez grosza
bez pieniędzy
bez środków do życia
biedny
goły (pot.)
spłukany
bez środków (pojęcie podrzędne)
w nędzy (pojęcie podrzędne)
2.
biedak
golas (pot.)
hołysz (książk.)
kapcan (przestarz.)
łachmyta (wulg.)
łazarz (książk.)
nędzarz
pauper (przestarz.)
żebrak (pojęcie podrzędne)
kloszard (pojęcie podrzędne)
lump (wulg.) (pojęcie podrzędne)
lumpenproletariusz (pojęcie podrzędne)
łachmaniarz (pojęcie podrzędne)
łapserdak (pojęcie podrzędne)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)
3.
nędzny
4.
nieobfity
nieurodzajny
skąpy
skromny
szczupły

Przykład użycia:

1. ... doliny w dolinę. A tocząc się przystawało przed każdą, nawet najuboższą chatą, całe we wstążkach odciętych z tęczy i wesel, zaplecionych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ubogi zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 30 wyrazów bliskoznacznych.