uboczny

1.
będący dziełem przypadku
incydentalny
przypadkowy
wynikający

Przykład użycia:

1. ... powierzchnia paszowa na 1 SD inwentarza żywego lub przeżuwaczy,4. uboczna powierzchnia paszowa na 1 SD inwentarza żywego lub przeżuwaczy,5...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia uboczny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.