ubezwłasnowolnić

1.
pozbawić możności decydowania
pozbawić zdolności do czynności prawnych (specjalist.)
skrępować (pojęcie podrzędne)
zakuć (pojęcie podrzędne)
związać (pojęcie podrzędne)
stłumić (pojęcie podrzędne)
uciszyć (pojęcie podrzędne)
zakneblować (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... wracam nad ranem, mama wpada w histerię, grozi, że mnie ubezwłasnowolni, zamknie w zakładzie, napisze do prokuratury skargę na tych, co...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ubezwłasnowolnić zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 8 wyrazów bliskoznacznych.