ubezpieczyciel

1.
ubezpieczający

Przykład użycia:

1. ... przypadku zajścia któregokolwiek z powyższych zdarzeń zobowiązania przejmuje na siebie ubezpieczyciel.Aby dokonać zakupu na raty w systemie GE Capital Banku...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ubezpieczyciel zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.