ubezpieczyć

1.
asekurować
zabezpieczyć

Przykład użycia:

1. ... której teraz myślisz, jest emerytura. A jednak - porównaj oferty i ubezpiecz się, aby potem zapomnieć o filarach, funduszach i składkach na...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ubezpieczyć zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.