ubezpieczeniowy

1.
aktuarialny

Przykład użycia:

1. ... podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że składka ubezpieczeniowa traktowana jest jako podwyżka wynagrodzenia i spowoduje konieczność odprowadzenia dodatkowej...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ubezpieczeniowy zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.