u zarania

1.
od początków
od zarania

Przykład użycia:

1. ... jednak nie wyposażył mnie w dobrą pamięć. Od razu więc u zarania wspomnień moich rodzi się pytanie: czy człowiek, który źle pamięta...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia u zarania zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.