tym samym

1.
dlatego
ergo
przeto (książk.)
skutkiem tego
stąd
tedy (książk.)
toteż
w następstwie tego
w takim razie
w związku z tym
więc
wobec tego
wskutek tego
z tej przyczyny
zatem

Przykład użycia:

1. ... on natychmiast zaproponuje ślub, powtarzaj mantrę "om", a uda schudną ci same"?), ale w twoim wypadku rozbuduję moje zwykłe "rób, jak uważasz...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tym samym zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.