tworzyć

1.
aranżować
konstytuować
organizować
powoływać do życia
urządzać
zakładać
zawiązywać
2.
komponować
konstruować
kreować
składać
układać
3.
konstytuować
mianować
powołać do życia
stanowić
ustanawiać
ustanowić
wyznaczać
4.
płodzić
powołać do życia
5.
produkować
przygotowywać
sporządzać
wyrabiać
malować (pojęcie podrzędne)
pisać (pojęcie podrzędne)
tworzyć dzieło (pojęcie podrzędne)
rytować (pojęcie podrzędne)
rzeźbić (pojęcie podrzędne)
wycinać (pojęcie podrzędne)
urządzać (pojęcie podrzędne)
wyczyniać (pojęcie podrzędne)
wyprawiać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... komórkowe mechanizmy i surowce, a następnie ze świeżo powstałych kopii tworzą nowe cząstki wirusowe, mające zdolność rozprzestrzeniania się i zakażania innych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tworzyć zawiera grup znaczeniowych: 5, w tym 34 wyrazów bliskoznacznych.