twórczość artystyczna

1.
działalność artystyczna
sztuka
muzyka (pojęcie podrzędne)
dziesiąta muza (książk.) (pojęcie podrzędne)
film (pojęcie podrzędne)
kinematografia (pojęcie podrzędne)
kino (pojęcie podrzędne)
sztuka filmowa (pojęcie podrzędne)
twórczość filmowa (pojęcie podrzędne)
literatura (pojęcie podrzędne)
pióro (książk.) (pojęcie podrzędne)
pisarstwo (pojęcie podrzędne)
twórczość literacka (pojęcie podrzędne)
twórczość pisarska (pojęcie podrzędne)
operetka (pojęcie podrzędne)
podkasana muza (pojęcie podrzędne)
balet (pojęcie podrzędne)
sztuka baletowa (pojęcie podrzędne)
plastyka (pojęcie podrzędne)
sztuka plastyczna (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... który składają się opowieść Krystyny Jandy o swym życiu i twórczości artystycznej, spisana przez Bożenę Janicką, oraz wybór felietonów publikowanych w "Szpilkach...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia twórczość artystyczna zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.