treść

1.
clou
esencja
istota
kwintesencja
meritum
sedno
sens
2.
konotacja
sens
znaczenie
3.
obiekt umysłowy
treść poznawcza
zawartość
intencjonalność (specjalist.) (pojęcie podrzędne)
myśl (pojęcie podrzędne)
myślenie (pojęcie podrzędne)
rozum (pojęcie podrzędne)
świadomość (pojęcie podrzędne)
umysł (pojęcie podrzędne)
idea (pojęcie podrzędne)
impuls (pojęcie podrzędne)
inicjatywa (pojęcie podrzędne)
myśl (pojęcie podrzędne)
pomysł (pojęcie podrzędne)
projekt (pojęcie podrzędne)
propozycja (pojęcie podrzędne)
przedsięwzięcie (pojęcie podrzędne)
paradygmat (specjalist.) (pojęcie podrzędne)
pogląd na świat (pojęcie podrzędne)
punkt widzenia (pojęcie podrzędne)
światopogląd (pojęcie podrzędne)
zespół przekonań (pojęcie podrzędne)
istota (pojęcie podrzędne)
przesłanie (poet.) (pojęcie podrzędne)
rola (pojęcie podrzędne)
sens (pojęcie podrzędne)
wydźwięk (pojęcie podrzędne)
wymowa (pojęcie podrzędne)
znaczenie (pojęcie podrzędne)
4.
przekaz
tekst

Przykład użycia:

1. ... i pododdziałów rodzajów wojsk. O rozmiarze ćwiczeń, ich etapach i treści decyduje kierownik ćwiczeń, kierując się: przydzielonym limitem środków, przeznaczeniem bojowym...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia treść zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 41 wyrazów bliskoznacznych.