tłum

1.
chamstwo (obraźl.)
gmin (przestarz.)
hołota
lud
masy
motłoch (obraźl.)
plebs
pospólstwo (obraźl.)
lumpenproletariat (pojęcie podrzędne)
grupa społeczna (pojęcie nadrzędne)
klasa (pojęcie nadrzędne)
stan (pojęcie nadrzędne)
warstwa społeczna (pojęcie nadrzędne)
2.
chmara
ciżba
czereda
ćma (przestarz.)
gawiedź (przestarz.)
hurma
pospólstwo (obraźl.)
rój
rzesza
zbiegowisko
banda (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
dzicz (pot.) (pojęcie podrzędne)
hałastra (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
hołota (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
horda (pojęcie podrzędne)
motłoch (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałałajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałatajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tłuszcza (pojęcie podrzędne)
wataha (pojęcie podrzędne)
zgraja (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... a tyśPrzywiózł go właśnie dziś."Nic Brandon nie rozumie.Tłum zebrał się, a w tłumieKsiążęta i księżniczki.Już paź...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tłum zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 34 wyrazów bliskoznacznych.