tak aby

1.
aby
ażeby
by
iżby
żeby

Przykład użycia:

1. ... trakcie opuszczania wysięgnika, suwak (5) w rozdzielaczu (3) jest przesterowany tak, aby olej wytłaczany z komory beztłoczyskowej cylindra (1) był skierowany do...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tak aby zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.