tajny współpracownik

1.
delator
denuncjant
denuncjator
donosiciel
figurant (specjalist.)
gumowe ucho (pot.)
informator
kabel (pot.)
kapuś (pot.)
kompars
konfident
osobowe źródło informacji (oficj.)
szpicel
wtyczka
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... nazwisko służbowe), który w SB dobił się stopnia pułkownika.Donos tajnego współpracownika z 22 grudnia 1970 dotyczący nastrojów w Trójmieście. Źródło: TW...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tajny współpracownik zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.