tajny

1.
konfidencjonalny
niejawny
poufny
kuluarowy (pojęcie podrzędne)
nieoficjalny (pojęcie podrzędne)
utajniony (pojęcie podrzędne)
zakulisowy (pojęcie podrzędne)
sekretny (pojęcie podrzędne)
tajemny (pojęcie podrzędne)
pokątny (pojęcie podrzędne)
sekretny (pojęcie podrzędne)
ukryty (pojęcie podrzędne)
2.
kuluarowy
nieoficjalny
utajniony
zakulisowy
3.
sekretny
tajemny

Przykład użycia:

1. ... kręgunajwyżsi tylko są kapłaniw dniu wyświęcania dopuszczani.Ta najtajniejsza księga świętana sto pieczęci jest zamknięta,ponadto wokół ją...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tajny zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 18 wyrazów bliskoznacznych.