tajność

1.
niejawność
poufność

Przykład użycia:

1. ... liczy się od dnia zakwalifikowania określonej wiadomości (nadania jej klauzuli tajności) przez osobę upoważnioną do tego ustawowo. W rozdziale tym ustalono...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tajność zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.