tajnie

1.
niejawnie
w sposób ukryty

Przykład użycia:

1. ... zostać sfałszowane. Poziom fałszerstw posunięty był do tego stopnia, że tajni współpracownicy składali raporty od razu w wersji oryginalnej i sfałszowanej...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tajnie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.