tajna policja

1.
tajna policja
ochrana (pojęcie podrzędne)
bezpieka (pot.) (pojęcie podrzędne)
policja (pojęcie nadrzędne)
psy (pot.) (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... ulic podburzające plakaty. - Wojsko wychodziło na warty z ostrymi ładunkami... Tajna policja węszyła na każdym kroku... Coraz częściej po gospodach staromiejskich przychodziło...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tajna policja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.