tablica rozdzielcza

1.
pulpit kontrolny
sterownia
część (pojęcie nadrzędne)
element (pojęcie nadrzędne)
moduł (pojęcie nadrzędne)
podzespół (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... środek zaprojektowano z tą samą śmiałością co bryłę zewnętrzną. Chociaż tablica rozdzielcza może wzbudzić kontrowersje, na pewno nie dotyczą one ergonomii. Wszystkie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia tablica rozdzielcza zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.