sztuka

1.
artyzm
biegłość
kunszt
rzemiosło
umiejętność
wprawa
zdolność
zręczność
2.
drama (przestarz.)
dramat
utwór dramatyczny
tragedia (pojęcie podrzędne)
utwór tragiczny (pojęcie podrzędne)
komedia (pojęcie podrzędne)
utwór komediowy (pojęcie podrzędne)
dzieło literackie (pojęcie nadrzędne)
utwór literacki (pojęcie nadrzędne)
3.
działalność artystyczna
twórczość artystyczna
muzyka (pojęcie podrzędne)
dziesiąta muza (książk.) (pojęcie podrzędne)
film (pojęcie podrzędne)
kinematografia (pojęcie podrzędne)
kino (pojęcie podrzędne)
sztuka filmowa (pojęcie podrzędne)
twórczość filmowa (pojęcie podrzędne)
literatura (pojęcie podrzędne)
pióro (książk.) (pojęcie podrzędne)
pisarstwo (pojęcie podrzędne)
twórczość literacka (pojęcie podrzędne)
twórczość pisarska (pojęcie podrzędne)
operetka (pojęcie podrzędne)
podkasana muza (pojęcie podrzędne)
balet (pojęcie podrzędne)
sztuka baletowa (pojęcie podrzędne)
plastyka (pojęcie podrzędne)
sztuka plastyczna (pojęcie podrzędne)
4.
egzemplarz
okaz
próbka

Przykład użycia:

1. ... 1.3 historia, archeologia, etnologia, H-1.4 nauki o sztuce, kulturoznawstwo, H-1.5 psychologia, pedagogika.2/ Zespół Nauk Społecznych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sztuka zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 40 wyrazów bliskoznacznych.