szlaja

1.
łajza
łazęga (pot.)
łazik (pot.)
powsinoga (pot.)
szlaja (obraźl.)
tramp
tułacz
wagabunda (książk.)
włóczęga
włóczykij (pot.)
wszędobylski
przybłęda (pojęcie podrzędne)
wycieruch (pojęcie podrzędne)
wędrowiec (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... resztęMoniko witamAga to lej w japę.. jak się szlajahehskądGosia.. hi hi ..Michasiu będę lać ja byłem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia szlaja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 14 wyrazów bliskoznacznych.