szacunek

1.
admiracja (przestarz.)
adoracja
cześć
czołobitność (przestarz.)
estyma (przestarz.)
hołd
kult
nabożeństwo
podziw
uwielbienie
zachwyt
2.
atencja (przestarz.)
cześć
estyma (przestarz.)
mir (przestarz.)
powaga
poważanie
respekt
uszanowanie
uważanie (przestarz.)
uznanie
względy
3.
estymacja (specjalist.)
oszacowanie
przybliżenie
4.
ewaluacja
ocena
oszacowanie
skontrolowanie
sprawdzenie
weryfikacja
wycena
autokrytyka (pojęcie podrzędne)
autorefleksja (pojęcie podrzędne)
introspekcja (pojęcie podrzędne)
samokrytyka (pojęcie podrzędne)
samoocena (pojęcie podrzędne)
5.
taksacja
wycena

Przykład użycia:

1. ... w zaciszu laboratorium, a jego tytuł naukowy nadal automatycznie wzbudza szacunek i podkreśla status społeczny. Właściciel cyrku organizuje płatne przedstawienia dla...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia szacunek zawiera grup znaczeniowych: 5, w tym 39 wyrazów bliskoznacznych.