suma

1.
całokształt
całość
komplet
ogół
pełnia
wsio (pot.)
wszystko
2.
kwota
kafel (pot.) (pojęcie podrzędne)
patol (pot.) (pojęcie podrzędne)
patyk (pot.) (pojęcie podrzędne)
tauzen (pot.) (pojęcie podrzędne)
tysiak (pot.) (pojęcie podrzędne)
tysiąc złotych (pojęcie podrzędne)
tysiączek (pot.) (pojęcie podrzędne)
3.
suma
Eucharystia (pojęcie nadrzędne)
eucharystia (pojęcie nadrzędne)
msza (pojęcie nadrzędne)
4.
suma
rezultat (pojęcie podrzędne)
wynik (pojęcie podrzędne)
wypadkowa (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... 13) i V Agnus Dei (s. 32) oraz Domine non sum dignus (I, s. 37) i Domine non sum dignus (II...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia suma zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 23 wyrazów bliskoznacznych.