stękać

1.
kwękać (pot.)
labidzić (pot.)
labiedzić (pot.)
narzekać
skarżyć się
stękać (pot.)
uskarżać się
utyskiwać
wyrzekać
gderać (pot.) (pojęcie podrzędne)
jojczyć (pot.) (pojęcie podrzędne)
marudzić (pojęcie podrzędne)
truć (pot.) (pojęcie podrzędne)
zrzędzić (pojęcie podrzędne)
grymasić (pojęcie podrzędne)
marudzić (pojęcie podrzędne)
wybrzydzać (pot.) (pojęcie podrzędne)
biadać (pojęcie podrzędne)
biadolić (pot.) (pojęcie podrzędne)
jęczeć (pojęcie podrzędne)
lamentować (pojęcie podrzędne)
płakać (pojęcie podrzędne)
psioczyć (pot.) (pojęcie podrzędne)
skowyczeć (pojęcie podrzędne)
zawodzić (pojęcie podrzędne)
szemrać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... nagle na stojącego najbliżej Jerzego, łapie go w ramiona i stęka:- Zygmunt, cholera jasna, jest... Jest...W progu staje Junosza. Kiwa...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia stękać zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 26 wyrazów bliskoznacznych.