sprawdzian

1.
badanie
doświadczenie
eksperyment
pomiar
próba
test
zbadanie
2.
egzamin
test
egzamin dojrzałości (książk.) (pojęcie podrzędne)
egzamin maturalny (pojęcie podrzędne)
matura (pojęcie podrzędne)
3.
kryterium
miara
probierz
wyznacznik

Przykład użycia:

1. ... to pokaż mi, Kiler, co potrafisz?KILERA co to, sprawdzian?SIARAGdzieżbym śmiał! To raczej prośba o korepetycje.Zakładają specjalne...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sprawdzian zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.