sporządzać

1.
fabrykować
produkować
przetwarzać
robić
wytwarzać
2.
produkować
przygotowywać
tworzyć
wyrabiać
malować (pojęcie podrzędne)
pisać (pojęcie podrzędne)
tworzyć dzieło (pojęcie podrzędne)
rytować (pojęcie podrzędne)
rzeźbić (pojęcie podrzędne)
wycinać (pojęcie podrzędne)
urządzać (pojęcie podrzędne)
wyczyniać (pojęcie podrzędne)
wyprawiać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... jego otwarcie.2. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Posiadacz rachunku otrzymuje jeden egzemplarz...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sporządzać zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 18 wyrazów bliskoznacznych.