skutkiem tego

1.
dlatego
ergo
przeto (książk.)
stąd
tedy (książk.)
toteż
tym samym
w następstwie tego
w takim razie
w związku z tym
więc
wobec tego
wskutek tego
z tej przyczyny
zatem
2.
przez to
w konsekwencji
w ten sposób
z tego powodu

Przykład użycia:

1. ... każdym razie jedno pewne, ze były ważne. I że na skutek tego ksiądz de Vos miał w kurii znaczenie.Nie potrzebując się...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia skutkiem tego zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 19 wyrazów bliskoznacznych.