siedziba

1.
chałupa (pot.)
chata (pot.)
dom
gniazdo (poet.)
hacjenda (nadużyw.)
miejsce stałego pobytu (oficj.)
miejsce zamieszkania (oficj.)
rezydencja (przestarz.)
sadyba
siedlisko (książk.)
dwór (pojęcie podrzędne)
posesja (pojęcie podrzędne)
posiadłość (pojęcie podrzędne)
chałupa (pojęcie podrzędne)
chata (pojęcie podrzędne)
domek (pojęcie podrzędne)
kryjówka (pojęcie podrzędne)
nora (pojęcie podrzędne)
dwór (pojęcie podrzędne)
pałac (pojęcie podrzędne)
chałupa (pojęcie podrzędne)
chata (pot.) (pojęcie podrzędne)
cztery kąty (pojęcie podrzędne)
dom (pojęcie podrzędne)
gniazdko (pojęcie podrzędne)
lokal mieszkalny (oficj.) (pojęcie podrzędne)
miejsce zamieszkania (pojęcie podrzędne)
mieszkanie (pojęcie podrzędne)
własne M (pojęcie podrzędne)
domostwo (pojęcie podrzędne)
gospodarstwo (pojęcie podrzędne)
obejście (pojęcie podrzędne)
zagroda (pojęcie podrzędne)
budynek mieszkalny (pojęcie podrzędne)
domostwo (pojęcie podrzędne)
pielesze (pojęcie podrzędne)
dwór (pojęcie nadrzędne)
majątek (pojęcie nadrzędne)
mienie nieruchome (pojęcie nadrzędne)
nieruchomość (pojęcie nadrzędne)
posiadłość (pojęcie nadrzędne)
2.
lokal
komisariat (pojęcie podrzędne)
posterunek (pojęcie podrzędne)
posterunek policji (pojęcie podrzędne)
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)
3.
osiedle
sadyba
4.
włości magnackie

Przykład użycia:

1. ... z zewnątrz przy prudnickim bezrobociu i odprowadzania podatków w miejscu siedzib firm. Prezes Marcyniuk powiedział, że pracownikami tych zewnętrznych firm są...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia siedziba zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 49 wyrazów bliskoznacznych.