serce

1.
czerwień (pot.)
kier
kolor w kartach (pojęcie nadrzędne)
2.
motor
napęd
serce (pot.)
silnik
diesel (pot.) (pojęcie podrzędne)
silnik wysokoprężny (pojęcie podrzędne)
3.
pikawa (żart.)
serduszko
część ciała (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... że groźba zostanie spełniona... . Ta kara była dla naszych dziecięcych serc jak balsam. A jaki wstyd! Ale w jego przypadku kara...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia serce zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 12 wyrazów bliskoznacznych.