ścierpieć

1.
wytrzymać
zdzierżyć (przestarz.)
znieść

Przykład użycia:

1. ... ckni."Tu głos zabrały zuchy:"Brzuch pusty, język suchy,Któż ścierpi taką dolę?Siadajcie tu przy stole,Pieczeni jest w sam...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ścierpieć zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.