ścieranie

1.
szlifowanie
2.
usuwanie
wymazywanie

Przykład użycia:

1. ... właśnie trwającego do teraz.- Kalifornia - powtarza Ada i tą nazwą ściera Mariotta.Kalifornia. Czas i pieniądze. Nie będzie miała takich pieniędzy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ścieranie zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.