ścierać

1.
oskrobywać
skrobać
zdrapywać
2.
wycierać
3.
zmazywać
4.
zmiatać

Przykład użycia:

1. ... właśnie trwającego do teraz.- Kalifornia - powtarza Ada i tą nazwą ściera Mariotta.Kalifornia. Czas i pieniądze. Nie będzie miała takich pieniędzy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ścierać zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.