ścięgno piętowe

1.
ścięgno Achillesa
część ciała (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ścięgno piętowe zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.