sam jeden

1.
bez pomocy
pojedynczo
samopas
2.
osobiście
sam
samodzielnie
w pojedynkę

Przykład użycia:

1. ... parobka. Wicek ostrożnie podniósł garnuszek i odszedł do umywalni. Tam, sam jeden między pustymi korytami, zaczął łakomie jeść suchy chleb i pić...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sam jeden zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.