sam jak palec

1.
osamotniony
samotny

Przykład użycia:

1. ... ma co jeść?! - A może już po nim widać, że sam jak palec, że nie ma mu kto ugotować takich pyz na niedzielny...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sam jak palec zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.