salut

1.
salwa

Przykład użycia:

1. ... rozważania "kochaaanych oficerów" na "Kościuszce": jaką liczbę wystrzałów przyznać w salucie dla "kochanego Szamana" - mogły się z powodzeniem zakwalifikować pod naukowe...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia salut zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.